przyłącza budowlane

Podłączenia płyt indukcyjnych i ceramicznych, przyłącza budowlane

Przyłącze energetyczne to podstawa funkcjonowania każdej posesji. Niezależnie, czy chodzi o tymczasowe przyłącze na czas budowy, czy stałą instalację zapewniającą budynkom dopływ prądu, warto zadbać o to, by od samego początku zostało ono poprowadzone zgodnie z zasadami sztuki.

Przyłącza budowlane – pierwszy krok do pełnej instalacji w Twoim domu

Po złożeniu wniosku i wymaganej dokumentacji rejon energetyczny wyda warunki techniczne przyłączenia, czyli wyznaczy:

  • miejsce połączenia przyłącza z siecią
  • miejsce dostarczania energii
  • moc przyłączeniową
  • rodzaj przyłącza
  • graniczne parametry techniczne przyłączanych urządzeń
  • miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego
  • rodzaje zabezpieczeń,
  • zakres prac
  • koszty przyłączenia

Wszelkie prace związane z poprowadzeniem instalacji od punktu przesyłowego do posesji przeprowadza rejon energetyczny. Od miejsca na placu, w którym projekt wyznaczy tzw. złącze, wszelkie prace zlecacie Państwo podmiotowi z uprawnieniami, na przykład naszej firmie. Złącze coraz częściej wyznacza się na granicy posesji, tam, gdzie w przyszłości stanie ogrodzenie i automatyczne liczniki, a inkasenci i kontrolerzy z zakładu energetycznego będą mogli dokonywać odczytów, nie wchodząc na Wasze podwórka.

Przyłącza budowlane – planujemy z głową

Na etapie wznoszenia budynków na posesji wystarczają tymczasowe przyłącza budowlane. Podczas budowy dla inwestora obciążeniem może być każdy wydatek, dlatego zaproponujemy sposoby i elementy instalacji, które nie będą generować niepotrzebnych kosztów. Montując solidne przyłącze, bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za jego stan, zgodność z przepisami prawa budowlanego i bezpieczeństwo użytkowania prądu na placu budowy. Dopiero przy rozprowadzaniu okablowania w gotowym budynku prowizoryczne przyłącze budowlane trzeba będzie zamienić na instalację stałą ze skrzynką i licznikami, którego odbioru dokona właściwy rejon energetyczny. Dołożymy starań, by oba etapy nie okazały się odrębnymi inwestycjami, a większość już położonej instalacji stała się częścią infrastruktury Państwa nieruchomości.

Podłączenie płyt indukcyjnych i ceramicznych – tylko pod okiem elektryka z uprawnieniami

Podczas rozprowadzania instalacji w budynku w stanie surowym należy starannie zaplanować wszystkie punkty odbioru energii. Szczególnie ważne jest, by wyznaczyć miejsce podłączenia źródła ciepła w pomieszczeniu kuchennym. Podłączenia płyt indukcyjnych i ceramicznych zazwyczaj wymagają instalacji trójfazowej (400 V), najlepiej więc zawczasu doprowadzić do tego punktu pięciożyłowy przewód o przekroju 2,5 milimetra. To nie tylko kwestia optymalnego wykorzystania wszystkich pól grzewczych płyt ceramicznych lub indukcyjnych, ale przede wszystkim sprawa bezpieczeństwa użytkowników.

Jeśli okaże się, że dotychczasowa instalacja nie nadaje się do zamontowania płyt indukcyjnych lub ceramicznych, pomożemy w rozwiązaniu problemu bez narażania domowników na niebezpieczeństwo. Niewielki koszt podłączenia płyt indukcyjnych i ceramicznych powinien skłonić Państwa do zakupu tego wygodnego i efektownego sprzętu AGD.

Zobacz również